علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (18), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (1-23)

عنوان : ( تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم ذخیره ساز هوای فشرده در بازار برق نوسانی- ساعتی دارای نفود بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) )

نویسندگان: مهدی قائمی اصل , مصطفی سلیمی فر , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ورود انرژی پایدار و تجدیدپذیر با سهم بالایی از نفوذ به سیستم تولید، سیستم ذخیره¬ساز هوای فشرده (CAES) را می-توان برای ایجاد یک سیستم تولید انرژی الکتریکی برخوردار از کفایت و صافی قابل قبول مورد استفاده قرار داد. این سیستم با ذخیره¬سازی انرژی در قیمت¬های پایین بازار برق و تولید برق در قیمت¬های بالای بازارراه¬اندازی می¬شود. شرط اساسی سود¬آوری سیستم هیبرید برخوردار از سیستم CAES، بکارگیری استراتژی مناسب، برای فروش و خرید انرژی در سیستم CAES است. در این پژوهش با شبیه¬سازی سیستم تولید نیروگاه¬های محدوده شرکت برق منطقه¬ای خراسان، استراتژی¬های بکارگیری سیستم CAES در سیستم هیبرید بادی-فسیلی مورد بررسی قرار گرفته است که در این میان، استراتژی بهینه تئوریک در واقع فراهم¬کننده بالاترین درآمد خالص برای واحد ذخیره¬ساز است. اما از آنجایی که قیمت¬در ساعات آتی بازار ساعتی-نوسانی از پیش¬مشخص نیست، دو استراتژی کاربردی-عملیاتی پیش¬رویدادی و پس¬¬رویدادی برای راه¬اندازی واحد ذخیره¬ساز بکار گرفته شده¬اند. نتایج نشان می¬دهد که استراتژی پیش¬رویدادی کاربردی و پس-رویدادی کاربردی، به ترتیب به طور متوسط 93 درصد و 89 درصد خالص درآمد استراتژی بهینه تئوریک سیستمذخیره-ساز هوای فشرده را در تمامی ظرفیت¬های ¬شش¬گانه (50 تا 300 مگاواتی) برای واحد ذخیره¬ساز فراهم می¬کند.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی سیستم قدرت, تولید هیبرید بادی-فسیلی, سیستم ذخیره ساز هوای فشرده, استراتژی بهینه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049215,
author = {قائمی اصل, مهدی and سلیمی فر, مصطفی and مصطفی رجبی مشهدی and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم ذخیره ساز هوای فشرده در بازار برق نوسانی- ساعتی دارای نفود بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2017},
volume = {18},
number = {4},
month = {February},
issn = {1563-4809},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {شبیه سازی سیستم قدرت، تولید هیبرید بادی-فسیلی، سیستم ذخیره ساز هوای فشرده، استراتژی بهینه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین استراتژی عملیاتی بهینه جهت راه اندازی سیستم ذخیره ساز هوای فشرده در بازار برق نوسانی- ساعتی دارای نفود بالای قدرت تجدیدپذیر بادی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)
%A قائمی اصل, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مصطفی رجبی مشهدی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2017

[Download]