آیین حکمت, دوره (10), شماره (38), سال (2019-2) , صفحات (57-80)

عنوان : ( رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , کوکب دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله شر از چالش بر‌انگیزترین مباحث فلسفه و کلام به‌شمار می‌رود. عده‌ای از متفکران در طول تاریخ با این اشکال در‌صدد نفی وجود و صفات کمالیه خداوند بر‌آمدند. در مقابل اندیشمندان بسیاری نیز برای پاسخ به اشکال شرور کوشیدند. در این مقاله به مهم‌ترین پاسخ کلامی به مسئله شرور، یعنی شرور لازمه اختیار، از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین پرداخته‌ایم. این دو فیلسوف در این مسئله اشتراکات و اختلافاتی دارند، البته به‌خاطر اعتقاد به توحید و توجه آنان به آثار افلاطون، نقاط مشترک آراء آنان بسیار بیشتر از اختلافاتشان است. آنان انسان را موجودی مختار می‌دانند و بالطبع از این موجود مختار، گاهی خیر و گاهی شرّ صادر می‌شود. هرچند پاسخ اختیار لازمه وجود شرور، تنها پاسخ مسئله شرور نیست، اما قسمت قابل توجهی از شرور یعنی شرور اخلاقی با آن توجیه می‌شود.

کلمات کلیدی

ملاصدرا؛ آگوستین؛ مسئله شرّ؛ خیر؛ اخلاقی؛ اختیار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049223,
author = {حسینی, سیدمرتضی and مسعودی, جهانگیر and دارابی, کوکب},
title = {رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین},
journal = {آیین حکمت},
year = {2019},
volume = {10},
number = {38},
month = {February},
issn = {2002-1356},
pages = {57--80},
numpages = {23},
keywords = {ملاصدرا؛ آگوستین؛ مسئله شرّ؛ خیر؛ اخلاقی؛ اختیار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین
%A حسینی, سیدمرتضی
%A مسعودی, جهانگیر
%A دارابی, کوکب
%J آیین حکمت
%@ 2002-1356
%D 2019

[Download]