اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24

عنوان : ( قابلیت رنگ زدایی رنگهای آزو در برخی سویه های بومی ایران )

نویسندگان: فهیمه اسکندری , بهار شهنواز , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه آلودگی محیط زیست، تهدیدی جدی برای موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی به شمار می رود. پسابهای صنعتی یکی از آلایندههای مهم در این زمینه میباشند که در میان آنها، پسابهای نساجی به دلیل حجم و مقادیر بالای رنگ، به ویژه رنگ های آزو اهمیت بسیاری یافته است. روش های متعدد فیزیکی و شیمیایی جهت تصفیه این پسابها مورد استفاده قرار می گیرد که دارای محدودیت ها و مشکلات بسیاری میباشد. در سالهای اخیر، استفاده از روش تجزیه زیستی به دلیل کارایی بالا، هزینه کمتر و عدم آسیب به محیط زیست توجه زیادی را به خود معطوف نموده است. ارگانیسم های متعددی مانند باکتریها، قارچها، جلبک و برخی گیاهان قادر به تجزیه رنگ های آزو می باشند. در این مطالعه به بررسی پتانسیل سویه های مقاوم به سرما، اکتینومیست های بومی ایران و نیز سویههای جداسازی شده از پساب یک کارخانه نساجی به روش غنی سازی در حضور چهار رنگ پر مصرف آزو پرداخته شده است. نتایج بررسی کیفی نشان می دهد که جدایههای محیطی توانایی تجزیه برخی از این رنگ ها را تحت شرایط مشخص دارا می باشند. با انجام بررسی های بیشتر و شناسایی و بهینه سازی سویه های توانمند مقاوم به سرما، می توان اقدامات موثری در جهت بکارگیری آنها در نواحی جغرافیایی دارای میانگین دمایی پایین در مجاورت صنایع نساجی انجام داد

کلمات کلیدی

, تجزیه زیستی, رنگ های آزو, باکتریهای بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049228,
author = {اسکندری, فهیمه and شهنواز, بهار and مشرقی, منصور},
title = {قابلیت رنگ زدایی رنگهای آزو در برخی سویه های بومی ایران},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجزیه زیستی، رنگ های آزو، باکتریهای بومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قابلیت رنگ زدایی رنگهای آزو در برخی سویه های بومی ایران
%A اسکندری, فهیمه
%A شهنواز, بهار
%A مشرقی, منصور
%J اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2015

[Download]