دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11

عنوان : ( بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi )

نویسندگان: زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi

کلمات کلیدی

Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi &
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049240,
author = {مالکی سعدآبادی, زهرا and اجتهادی, حمید and ابریشم چی, پروانه and واعظی, جمیل},
title = {بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi
%A مالکی سعدآبادی, زهرا
%A اجتهادی, حمید
%A ابریشم چی, پروانه
%A واعظی, جمیل
%J دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
%D 2015

[Download]