ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (251-260)

عنوان : ( ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر )

نویسندگان: عاطفه دمیرچی , محمدحسین اق خانی , مهدی خجسته پور , جلال برادران مطیع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی در کنار مسائل فنی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را وادار کرده است روش‌های جدید را در مدیریت تولید محصولات کشاورزی به‌کار گیرند. در روش‌های متداول تولید محصولات کود شیمیایی به‌طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع می‌گردد. این در حالی است که نیاز خاک در سطح مزرعه یکنواخت نیست. هدف از این تحقیق کوددهی با استفاده از فناوری نرخ متغیر و متناسب با نیاز خاک می‌باشد. اجزا اصلی سامانه کودکاری نرخ متغیر در این تحقیق عبارتند از: دستگاه کودکار مجهز شده با موزع خودکار، تجهیزات تعیین سرعت پیشروی دستگاه و تجهیزات الکترونیکی برای تنظیم و کنترل سامانه. نتایج ارزیابی دستگاه نشان داد که نصب سامانه کودکاری ساخته شده موجب صرفه‌جویی 83/68 درصدی نسبت به روش متداول توزیع یکنواخت صرفه‌جویی گردید. از آنجایی‌که در ایران کودکاری بدون در نظر گرفتن تغییرات در مزرعه صورت می‌گیرد، به‌کارگیری این سامانه می‌تواند تحول بنیادینی در کاهش مصرف کود ایجاد نماید.

کلمات کلیدی

فن‌آوری نرخ متغیر; کودکاری; موزع هوشمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049283,
author = {دمیرچی, عاطفه and اق خانی, محمدحسین and خجسته پور, مهدی and برادران مطیع, جلال},
title = {ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6829},
pages = {251--260},
numpages = {9},
keywords = {فن‌آوری نرخ متغیر; کودکاری; موزع هوشمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر
%A دمیرچی, عاطفه
%A اق خانی, محمدحسین
%A خجسته پور, مهدی
%A برادران مطیع, جلال
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2015

[Download]