دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( براورد پارامتر تابع مفصل دو متغیره با کناری های گسسته-پیوسته )

نویسندگان: هادی جباری نوقابی , زهرا عطائی میریک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل داده های بقا از جمله مباحثی است که در بسیاری از مطالعات پزشکی، اقتصادی و سایر علوم مورد استفاده قرار می گیرد. یک حالت که به طور خاص در مباحث اقتصادی و بیمه کاربرد فراوانی دارد، برازش مدل رگرسیون بقا برای متغیرهای گسسته-پیوسته است. برای این منظور براورد تابع بقای توأم مورد نیاز است. از جمله متداول ترین روش های براورد تابع توزیع توأم بکارگیری توابع مفصل است. در این ...

کلمات کلیدی

, تابع مفصل, الگوریتم ماکسیمم سازی جزء به جزء, رگرسیون گاما-پواسن, متغیر پنهان پیوسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049295,
author = {جباری نوقابی, هادی and عطائی میریک, زهرا},
title = {براورد پارامتر تابع مفصل دو متغیره با کناری های گسسته-پیوسته},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تابع مفصل، الگوریتم ماکسیمم سازی جزء به جزء، رگرسیون گاما-پواسن، متغیر پنهان پیوسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T براورد پارامتر تابع مفصل دو متغیره با کناری های گسسته-پیوسته
%A جباری نوقابی, هادی
%A عطائی میریک, زهرا
%J دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2015

[Download]