دنیای نانو, دوره (10), شماره (35), سال (2014-7) , صفحات (12-18)

عنوان : ( بررسی روشهای اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارو رسانی هدفمند )

نویسندگان: صبا مهرادفرد , نفیسه فرهادیان , طاهره روحانی بسطامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از محدودیت ها و مشکلات روش های متداول درمان سرطان از جمله شیمی درمانی و پرتو درمانی، در اثر عدم وجود هدف مشخص در حین دارورسانی به وجود می آید. لذا در سالهای اخیر ، سیستم های دارورسانی هدفمندی طراحی شده اند که دارای قابلیت حمل مقادیر موثری از دارو و تحویل آن به سلول های بافت هدف می باشند. یک روش تحقیقاتی جدید برای دارورسانی هدفمند به بافت های تومور، استفاده از نانوذرات مغناطیسی است. در این روش ابتدا نانوذرات حاوی ماده فعال مغناطیسی (مانند اکسید آهن) ساخته می‏شوند و پس از اصلاح ساختار سطح آنها با گروههای عاملی موثر و جذب موثر دارو بر روی آن، با اعمال یک میدان الکترومغناطیس خارجی به بافت مورد نظر هدایت می‏گردند، با این کار دارو دقیقا در بافت مورد نظر قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع ، در این گزارش به بررسی نانو ذرات مغناطیسی و روش های سنتز آنها و نیز معرفی ساختار مغناطیسی هسته-پوسته پرداخته شده است و سپس انواع راهکارهای پوشش دهی سطح به منظور کاربرد آنها در زمینه های زیست پزشکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در هر مورد مزایا، محدودیت ها، عوامل اصلاح کننده سطحی و گروههای عاملی موثر در جذب دارو بررسی خواهند شد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات مغناطیسی , سوپرپارامغناطیس, دارورسانی هدفمند , اصلاح ساختار سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049308,
author = {مهرادفرد, صبا and فرهادیان, نفیسه and طاهره روحانی بسطامی},
title = {بررسی روشهای اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارو رسانی هدفمند},
journal = {دنیای نانو},
year = {2014},
volume = {10},
number = {35},
month = {July},
issn = {2476-5945},
pages = {12--18},
numpages = {6},
keywords = {نانوذرات مغناطیسی ، سوپرپارامغناطیس، دارورسانی هدفمند ، اصلاح ساختار سطح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روشهای اصلاح ساختار سطح نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به منظور کاربرد در دارو رسانی هدفمند
%A مهرادفرد, صبا
%A فرهادیان, نفیسه
%A طاهره روحانی بسطامی
%J دنیای نانو
%@ 2476-5945
%D 2014

[Download]