اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه , 2015-09-01

عنوان : ( بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها )

نویسندگان: پری ناز جلال احمدی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال و هوش سیال با عملکرد ریاضی در زمینه کسرها انجام شده است. جامعه آماری این پزوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهرستان باخرز که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بودند را تشکیل می دهد. از بین آن ها 70 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

کلمات کلیدی

, حافظه فعال, هوش سیال, مفهوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049321,
author = {جلال احمدی, پری ناز and علم الهدائی, سیدحسن and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها},
booktitle = {اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {حافظه فعال، هوش سیال، مفهوم کسر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها
%A جلال احمدی, پری ناز
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
%D 2015

[Download]