پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (1), شماره (100), سال (2013-12) , صفحات (36-44)

عنوان : ( مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانی )

نویسندگان: حمیدرضا بهمنی , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , کریم حسن پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه منحن یهای تولید شیر و تولید چربی گاومیش های نژادهای خوزستانی و آذری، از تعداد 22731 و 21571 رکورد روزآزمون به ترتیب برای تولید ش

کلمات کلیدی

, گاومی شهای ایرانی, منحنی تولید شیر, توابع ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049322,
author = {بهمنی, حمیدرضا and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and حسن پور, کریم},
title = {مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {100},
month = {December},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {36--44},
numpages = {8},
keywords = {گاومی شهای ایرانی، منحنی تولید شیر، توابع ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانی
%A بهمنی, حمیدرضا
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A حسن پور, کریم
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2013

[Download]