کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-07-23

عنوان : ( ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , عاطفه شجاع , ملیحه قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات اخیر در ساختار اقتصاد جهانی، ماهیت رقابت¬های بین¬المللی را در برخی از زمینه¬ها تغییر داده است. پیدایش اقتصادهای نوظهور، آزادسازی در حال رشد و نوآوری در اطلاعات و ارتباطات که هزینه¬های مدیریت عملیات برون¬مرزی را کاهش داده¬اند، فرایند بین¬المللی شدن را به اوج رسانده¬اند. اثرات مهاجرت، اشاره به تأثیری که وجود یک کارفرما یا کارمند مهاجر در موفقیت یک عملیات بازاریابی بین-المللی در شرایطی که شرکت، با کشور مبدأ مهاجران درگیر است، دارد. وجود دانش کارکنان مهاجر در مورد بازار کشور خود در زمینه فرهنگ، زبان، نظام حقوقی، اطلاعات بازار و عملیات کسب و کار امری آشکار است. این دانش ذاتی برای موفقیت یک شرکت قابل توجه است. از سوی دیگر، یکی از چالش¬های پیشروی مدیران سازمان¬های بین¬المللی، تدوین درست استراتژی¬ها و اجرای صحیح آنها می¬باشد. ایجاد درک صحیحی از رابطه بین استراتژی¬های مورد استفاده سازمان¬ها و عملکرد سازمانی می¬تواند شناختی دقیق جهت تصمیم¬گیری مدیران ایجاد ¬کند. علاوه بر این، سازمان¬ها به این نتیجه رسیده¬اند که مطلوبترین و موفق¬ترین محصولات اگر خواسته¬ها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازد، مورد تقاضا واقع نخواهد شد. در این خصوص اگر کیفیت خدمات را مقایسه ادراکات و انتظارات فرد به فرد مشتریان در نظر گرفته شود، به نظر می¬رسد که دیگر با تکیه بر استراتژی¬های سنتی بازاریابی نمی¬توان در ارائه و فروش محصول توفیق یافت. بنابراین توجه به نیازها و انتظارات مشتریان به منظور بقاء و سودآوری، بیشترین اولویت را در مؤسسات و سازمان¬های امروزی داراست. از این¬رو، مدل مفهومی ارائه شده، اثرات کارمند مهاجر، استراتژی بازاریابی بین¬المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات را بر عملکرد شرکت ¬های بین المللی بررسی می¬نماید. امید است این مدل بتواند راهنمایی جهت تحقیقات آتی بوده و به عنوان الگویی به منظور تقویت عملکرد سازمانی از طریق توجه به ابعاد اثرات کارمند مهاجر و استراتژی بازاریابی بین¬المللی استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, اثرات کارمند مهاجر, استراتژی بازاریابی بین¬المللی, ارتباط با مشتری, کیفیت خدمات, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049326,
author = {رحیم نیا , فریبرز and شجاع, عاطفه and قربانی, ملیحه},
title = {ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات},
booktitle = {کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اثرات کارمند مهاجر، استراتژی بازاریابی بین¬المللی، ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات، عملکرد شرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات
%A رحیم نیا , فریبرز
%A شجاع, عاطفه
%A قربانی, ملیحه
%J کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]