جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2014-09-13

عنوان : ( تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , نرجس محمدی کلاته میراسماعیل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف گرایی، مدگرایی و مصرف رسانه ....

کلمات کلیدی

, ماهواره, اینترنت, خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049329,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نرجس محمدی کلاته میراسماعیل},
title = {تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی},
booktitle = {جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماهواره، اینترنت، خانواده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نرجس محمدی کلاته میراسماعیل
%J جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]