سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال , 2015-06-07

عنوان : ( بررسی تاثیرآموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت )

نویسندگان: مرتضی ثابت کوشکی نیان , منصور قلعه نوی , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای پر رقابت امروز مدیریت منابع انسانی و به¬ویژه توجه به آموزش و توسعه¬ی سرمایه¬های انسانی، بخش عظیمی از توان شرکت¬ها و سازمان¬ها را معطوف به خود نموده است. صنعت ساخت نیز به دلیل وجود هزینه¬های بالا از این امر مستثنی نمی¬باشد. در این راستا آموزش مهارت به کارگران تاثیر مطلوبی بر عملکرد این صنعت خواهد داشت. به هر حال آموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت می¬تواند شرکت¬ها را با ارتقاء سطح کیفیت و کاستن زمان انجام پروژه¬ها در رقابت با سایر رقبا به موفقیت نزدیک نماید و این مهم استقرار و استمرار این نظام را در صنعت ساخت اثبات می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت می¬باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی - کاربردی بوده و روش پژوهش روش همبستگی می¬باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی بوده و از ابزار پرسش¬نامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. به¬طوری¬که با استفاده از نظر متخصصان و صاحب¬نظران صنعت ساخت در حرفه‌های پراثر این صنعت و مهارت¬ها بر اساس استانداردهای مهارت تدوین شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تحت عنوان پرسش¬نامه¬ی سنجش مهارت مورد پرسش قرار گرفت. همچنین عملکرد پروژه¬ها در ارتباط با صاحب‌نظران و متخصصان صنعت ساخت با عنوان پرسش¬نامه¬ی سنجش عملکرد مورد سوال واقع شد. با استفاده از عامل همبستگی و تحلیل رگرسیون نسبت به بررسی فرضیه¬ها اقدام گردیده که بدین منظور پردازش اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS صورت پذیرفته است. سپس نتایج کمی حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، ضمن بررسی معنادار بودن همبستگی بین استفاده از کارگران ماهر و آموزش دیده بر اساس استانداردهای مهارت و عملکرد صنعت ساخت (زمان، کیفیت و هزینه)، رابطه¬ی بین متغیرهای پژوهش بررسی شده است. در آخر به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, آموزش منابع انسانی, استانداردهای مهارت, صنعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049340,
author = {ثابت کوشکی نیان, مرتضی and قلعه نوی, منصور and فراحی, محمدمهدی},
title = {بررسی تاثیرآموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت},
booktitle = {سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش منابع انسانی، استانداردهای مهارت، صنعت ساخت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرآموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت
%A ثابت کوشکی نیان, مرتضی
%A قلعه نوی, منصور
%A فراحی, محمدمهدی
%J سومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
%D 2015

[Download]