هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: الهه جباری , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسارکال ابری در شمال غرب شهرستان بردسکن و حاشیه جنوبی زون سبزوار قرار دارد. واحد¬های زمین-شناسی منطقه شامل میکرو گابرو، آندزیت، پیروکسن آندزیت، اولیوین بازالت، سنگ¬های آذرآواری، آهک ائوسن، کنگلومرای نئوژن ورسوبات کواترنری می باشد. آلتراسیون در دو بخش کربناتی- پروپلیتیک ضعیف ناحیه¬ای وزئولیتی- کربناتی- سیلیسی محلی گسترش یافته است. مطالعات زیر سطحی در شمال محدوده کال ابری دو واحد مگاآندزیت، پیروکسن آندزیت شناسایی شد. مهم ترین آلتراسیون در طول پروفیل زئولیتی± کربناتی± سیلیسی می¬باشد. کانی¬سازی به صورت سولفید اولیه کالکوزیت وثانویه مالاکیت به شکل پراکنده و رگچه¬ای است. بیشترین کانی سازی در گمانه BH2A 27- 7/27 متری می-باشد. مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS در این محدوده وجود دو زون بی هنجار را شناسایی نمود. بررسی شبه مقطع پروفیل¬ها حضور زون قابل شارژ را در عمق پیش بینی می¬کند. حضور کالکوزیت درمحل بی هنجاری، به عنوان منبع ایجاد کننده آنومالی در نظر گرفته می¬شود البته وجود آلتراسیون سیلیسی نیز تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, مطالعات زیر سطحی, IP/RS, کال ابری, زون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049342,
author = {جباری, الهه and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {مطالعات زیر سطحی، IP/RS، کال ابری، زون سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی
%A جباری, الهه
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]