اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران , 2015-06-17

عنوان : ( ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی )

نویسندگان: فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوجه فرنگی گیاهی یک ساله متعلق به خانواده ...

کلمات کلیدی

, ساختار آلوده کننده, رایزوکتونیا, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049345,
author = {حسینی زهانی, فاطمه and طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز},
title = {ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی},
booktitle = {اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {ساختار آلوده کننده- رایزوکتونیا- گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی
%A حسینی زهانی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%J اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
%D 2015

[Download]