کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست (CESET) , 2015-05-05

عنوان : ( ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم مهمترین گیاه زراعی استراتژیک ...

کلمات کلیدی

, بلایت سنبله گندم, فوزاریم, تبوکونازول, کاربندازیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049346,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست (CESET)},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بلایت سنبله گندم- فوزاریم- تبوکونازول- کاربندازیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست (CESET)
%D 2015

[Download]