دومین کنگره قارچ شناسی ایران , 2015-08-23

عنوان : ( ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ فوزاریم ساختاری تخصصی برای ...

کلمات کلیدی

, آنزیم مخرب دیواره سلولی, فوزاریم, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049347,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم},
booktitle = {دومین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2015},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آنزیم مخرب دیواره سلولی- فوزاریم- گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J دومین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2015

[Download]