دومین کنگره قارچ شناسی ایران , 2015-08-23

عنوان : ( نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تریکوتسینها گروه بزرگی از متابولیتهای ...

کلمات کلیدی

, تریکوتسین, فوزاریم, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049348,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم},
booktitle = {دومین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2015},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تریکوتسین- فوزاریم- گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J دومین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2015

[Download]