کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی متاستازهای متعدد کبد ناشی از روده بزرگ با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX )

نویسندگان: ویدا خدابنده بایگی , لاله رفعت متولی , علّییه حسینیان ازغدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مشکلات اصلی درمان متاستازهای کبدی، پخش شدن سلول‌های سرطانی و وجود متاستازهای میکروسکوپیکی در کبد است که عملاً جراحی را غیرممکن ساخته‌اند. بنابراین، در درمان این تومورها، روشبرهمکنش هسته‌ای جذب نوترون درB10که به اختصار BNCT نامیده می‌شود، معرفی شده است. در این مقاله، طرح‌ درمان متاستازهای کبدی به روش BNCT برای دو روش مختلف و برای باریکه‌های حرارتی، فو‌ق‌حرارتی و ترکیب مناسبی از آن‌ها در راکتور چین بررسی شده است. شبیه‌سازی این مسأله با استفاده از فانتوم وُکِسل‌ و کد محاسباتی مونت‌کارلو MCNPXانجام شده و نتایج محاسبات نیز با استفاده از شاخص پراکندگی و نسبت دُز تومور به بافت سالم ارزیابی شده است. با توجه به نتایج، صرف‌نظر از خطر‌پذیری عمل جراحی در خارج کردن کبد از بدن بیمار، طرح درمان اول با ترکیب مناسبی از باریکه‌های حرارتی و فوق‌حرارتی پیشنهاد می‌شود. در این روش هم کل بدن از تأثیرات تابش دور می‌ماند و هم از درمان همه تومورها، به‌ویژه تومورهای میکروسکوپیکی اطمینان حاصل می‌شود.

کلمات کلیدی

, روش گیراندازی نوترون توسط بوران(BNCT), فانتوم وُکِسل, کُد محاسباتی مونت‌کارلو, متاستازهای کبدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049353,
author = {خدابنده بایگی, ویدا and رفعت متولی, لاله and حسینیان ازغدی, علّییه},
title = {بررسی متاستازهای متعدد کبد ناشی از روده بزرگ با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش گیراندازی نوترون توسط بوران(BNCT)، فانتوم وُکِسل، کُد محاسباتی مونت‌کارلو، متاستازهای کبدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی متاستازهای متعدد کبد ناشی از روده بزرگ با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX
%A خدابنده بایگی, ویدا
%A رفعت متولی, لاله
%A حسینیان ازغدی, علّییه
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]