دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی طرح اختلاط بهینه بتن با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی )

نویسندگان: سید مهدی کاهانی میری , حسین عفتی , منصور قلعه نوی , محمد امین حامدی راد , سید جواد وزیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از درخواست های دوست داران محیط زیست، ساخت بتن با حداقل آلاینده های زیست محیطی بوده که بتن سبز (بتن سازگار با محیط زیست)، نام داشته و در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته، بسیار رونق دارد. در مطالعه حاضر پس از بررسی انواع عوامل مؤثر در ساخت بتن با شاخص آلایندگی کم، تعداد 15 آزمایش با طرح اختلا طهای متفاوت، بررسی شد و سپس استفاده از طرح اختلاطی که از نظر شاخص آلایندگی، مقاومت فشاری و اقتصاد طرح، مفید به نظر می رسید، ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمایشات فوق نشان م یدهد، با کاهش مقدار سیمان که شاخص آلایندگی بالایی داشته و افزایش پودر سنگ به جای آن و همچنین استفاده بیشتر از مصالح سنگی درشت دانه (بادامی) که خمیر سیمان کمتری مصرف می کنند، نتایج مطلوب تری در کاهش آلاینده ها حاصل خواهد شد. شایان ذکر است، میزان کم ویا اضافه نمودن مصالح ذکر شده بسیار حساس به مقاومت فشاری بتن بوده؛ در نتیجه نباید اثرات آن در مقاومت بتن نادیده گرفته شود.

کلمات کلیدی

, بتن, سیمان, آلاینده های زیست محیطی, مقاومت فشاری, اقتصاد طرح.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049358,
author = {سید مهدی کاهانی میری and حسین عفتی and قلعه نوی, منصور and محمد امین حامدی راد and سید جواد وزیری},
title = {بررسی طرح اختلاط بهینه بتن با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بتن، سیمان، آلاینده های زیست محیطی، مقاومت فشاری، اقتصاد طرح.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی طرح اختلاط بهینه بتن با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی
%A سید مهدی کاهانی میری
%A حسین عفتی
%A قلعه نوی, منصور
%A محمد امین حامدی راد
%A سید جواد وزیری
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]