اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران , 2015-01-11

عنوان : ( بررسی رفتار سیستم‌ نوین دیوارهای برشی فولادی مرکب )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , ایمان طاهریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارهای جانبی وارد بر سازه‌ها همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. سیستم‌های سازه‌ای بسیاری برای تحمل این بارها پیشنهاد و ارائه شده‌اند. در سال‌های اخیر از دیوارهای برشی فولادی مرکب به عنوان یکی از کارامدترین سیستم‌های مهار جانبی استفاده شده‌است. در این دیوارها به کمک پانل‌های بتنی از کمانش ورق‌های فولادی جلوگیری می‌شود. از این رو، از همه‌ی ظرفیت ورق استفاده شده و امکان جاری شدن ورق پیش از کمانش نیز فراهم می‌شود. این امر، ظرفیت باربری و شکل‌پذیری سازه را افزایش می‌دهد و به بهبود رفتار سازه کمک می‌کند. در این پژوهش به بررسی رفتار سیستم نوینی از دیوارهای برشی فولادی مرکب پرداخته شده و رفتار آن‌ها با دیوارهای برشی فولادی مقایسه می‌شوند. برای این منظور از الگوهای عددی صحت‌سنجی شده با نتیجه‌های آزمایشگاهی استفاده شده است. نتیجه‌های به دست آمده نشان دهنده‌ی رفتار مناسب‌تر دیوارهای مرکب در برابر بارهای جانبی هستند.

کلمات کلیدی

, پانل بتنی, ورق فولادی, کمانش, دیوار برشی فولادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049361,
author = {قلعه نوی, منصور and طاهریان, ایمان},
title = {بررسی رفتار سیستم‌ نوین دیوارهای برشی فولادی مرکب},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پانل بتنی، ورق فولادی، کمانش، دیوار برشی فولادی مرکب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار سیستم‌ نوین دیوارهای برشی فولادی مرکب
%A قلعه نوی, منصور
%A طاهریان, ایمان
%J اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
%D 2015

[Download]