کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت , 2015-02-24

عنوان : ( شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری )

نویسندگان: محمد مهرآیین , محمدمهدی فراحی , زینب قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دورکاری سازماندهی مجددی در مولفههای شغلی میباشد. این مقاله درصدد است تا با شناسایی عوامل موثر بر پذیرش دورکاری، گامی نخست برای سازمانهایی که قصد پیاده سازی دورکاری را دارند بردارد و به آنها برای انجام اقدامات مقتضی به جهت مواجه نشدن با واکنشهای غیرقابل پیش بینی کارکنان کمک نماید. این پژوهش به وسیله مرور مطالعات پیشین، عوامل موثر بر پذیرش دورکاری را شناسایی کرده و نهایتا آنها را دسته بندی مینماید. نهایتا مشخص گردیداین عوامل، در سه دسته عوامل فناورانه، عوامل فردی و عوامل سازمانی جای میگیرند و لازم است قبل از پیاده سازی دورکاری به این عوامل توجه شود تا با مقاوت کارکنان به هنگام پیاده سازی مواجه نشود.

کلمات کلیدی

, پذیرش دورکاری, عوامل موثر بر پذیرش, مدل دیویس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049364,
author = {مهرآیین, محمد and فراحی, محمدمهدی and قاسمی, زینب},
title = {شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری},
booktitle = {کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پذیرش دورکاری، عوامل موثر بر پذیرش، مدل دیویس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری
%A مهرآیین, محمد
%A فراحی, محمدمهدی
%A قاسمی, زینب
%J کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت
%D 2015

[Download]