هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( مطالعه زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در کانسار آهن ملک آباد روستای استاج )

نویسندگان: سیده معصومه عبادی راد , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری , علی عسکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کانی سازی آهن استاج در حدود 40 کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد. تشکیلات رسوبی منطقه شامل کربناتهای خاکستری ضخیم لایه متراکم دانه ریز مایل به زرد معادل با بخش فوقانی دولومیت سازند سلطانیه، کوارتزیت و ماسه سنگ کوارتزیتی (سازند لالون)، آهک های دونین میانی و بالایی (سازند بهرام)، شیل و ماسه سنگهای ژوراسیک، مجموعه شیست و فیلیت مشهد و توده نفوذی گابروی دیوریتی با سن ژوراسیک می¬باشد. توده نفوذی به صورت دایک در تشکیلات منطقه نفوذ و این واحدها را تحت تاثیر قرار داده است. زون کانی سازی در جهت گسل تراستی درون آهکهای پالئوزوئیک در تمام محدوده مطالعاتی بیرون زدگی دارد. کانی سازی اولیه شامل مگنتیت و کانی سازی ثانویه شامل هماتیت، گوتیت و سیدریت می باشد. کانی سازی از شمال غرب به جنوب شرق رخنمون بیشتری دارد. بر اساس برداشتهای مغناطیس سنجی زمینی احتمال وجود کانی سازی مگنتیت در عمق در امتداد زون کانی سازی رخنمون یافته در سطح داده می شود. آنالیز ژئوشیمی به روش ICP جهت مشخص نمودن عناصر دارای آنومالی انجام شد. بالاترین میزان Fe در مجاورت توده نفوذی گابروی دیوریتی می¬باشد. همچنین آن با منگنز همبستگی مثبت نشان می¬دهد. کمترین میزان P و S در کانی سازی مربوط به نمونه شماره 14، واقع بر روی ترانشه در غرب محدوده مورد مطالعه می¬باشد.

کلمات کلیدی

, هماتیت, مگنتیت, ژئوشیمی, گوتیت, سیدریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049374,
author = {عبادی راد, سیده معصومه and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد and علی عسکری},
title = {مطالعه زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در کانسار آهن ملک آباد روستای استاج},
booktitle = {هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {هماتیت، مگنتیت، ژئوشیمی، گوتیت، سیدریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در کانسار آهن ملک آباد روستای استاج
%A عبادی راد, سیده معصومه
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%A علی عسکری
%J هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]