چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تأثیر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری پرکند آباد مشهد بر روی تنفس و زیست توده میکروبی و کربن آلی خاک‌های آبیاری شده با آن )

نویسندگان: سامان حاجی نمکی , حجت امامی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌کارگیری فاضلاب شهری و پساب حاصل از تصفیه آن‌ها در آبیاری محصولات کشاورزی ازجمله راهکارهای مقابله با مسئله بحران آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. کیفیت فاضلاب باید با توجه به اثرات آن بر خاک، گیاه، دام و انسان ارزیابی شود. برای بررسی تأثیر آبیاری با پساب تصفیه خانه پرکند آباد شهر مشهد بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی خاک، از مزارع نواحی آبیاری شده با پساب و آب چاه نمونه برداری ‌شد. سپس فاکتورهای شوری، اسیدیته، کربن آلی، زیست توده و تنفس میکروبی خاک اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آبیاری با پساب باعث کاهش اسیدیته، افزایش هدایت الکتریکی و افزایش کربن آلی نسبت به شاهد گردید. به طور کلی آبیاری با پساب سبب افزایش تنفس میکروبی و زیست توده شد، هرچند تغییرات آن در طول مسیر متفاوت بود.

کلمات کلیدی

, پساب, فعالیت میکروبی, پرکندآباد, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049378,
author = {حاجی نمکی, سامان and امامی, حجت and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {تأثیر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری پرکند آباد مشهد بر روی تنفس و زیست توده میکروبی و کربن آلی خاک‌های آبیاری شده با آن},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {پساب، فعالیت میکروبی، پرکندآباد، شوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری پرکند آباد مشهد بر روی تنفس و زیست توده میکروبی و کربن آلی خاک‌های آبیاری شده با آن
%A حاجی نمکی, سامان
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]