چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق )

نویسندگان: محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توپوگرافی یکی از ویژگی¬های مهم و اثر گذار بر ویژگی های خاک هر منطقه است. در این پژوهش اثر توپوگرافی و موقعیت های مختلف شیب بر بعضی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مثل کربن آلی، MWD، رس و سیلت قابل پراکنش در آب، شاخص پایداری ساختمانی و آهک بررسی شد. مقادیر کربن آلی، شاخص پایداری ساختمان، درصد آهک، مقدار رس و سیلت خاک درجهت شمالی بیشتر از جهت جنوبی بود. مقدار رس و شاخص پایداری ساختمانی در قسمت پای شیب شمالی بیشترین مقدار بود. بافت خاک در دو جهت شیب متفاوت در جهت شمالی بافت لومی و در جهت جنوبی بافت لومی شنی بود.

کلمات کلیدی

, شاخص پایداری ساختمان خاک, شیب, رس قابل پراکنش در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049379,
author = {صوفی, محمدباقر and امامی, حجت and کریمی کارویه, علیرضا and حق نیا, غلامحسین},
title = {بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {شاخص پایداری ساختمان خاک، شیب، رس قابل پراکنش در آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق
%A صوفی, محمدباقر
%A امامی, حجت
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]