چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای خلخال با استفاده از مدل مورگان- مورگان فینی در محیط GIS )

نویسندگان: حسین طالب پور , حجت امامی , محمد صادق پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پتانسیل زیادی برای استفاده از فناوری GIS در اجرای دقیق مدل های فرسایش خاک وجود دارد. هدف از این مطالعه اجرای مدل فرسایش خاک مورگان و مورگان فینی 2001(MMF) با نرم افزار ILWIS3.3 در حوزه آبخیز گزازچای خلخال و برآورد میزان تلفات خاک برای کل حوزه آبخیز و زیر حوضه های هیدرولوژیک،کاربری های اراضی، واحدهای خاک و مقایسه آنها با همدیگر می باشد. بر این اساس متوسط سالانه فرسایش خاک حوضه آبخیز 822/0 (ton/ha) بوده که در این میان مناطق بحرانی دارای بیشترین میزان فرسایش خاک به ترتیب زیر حوضه G4-2 با 94/1 (ton/ha) و تیپ واحد اراضی 1-3-3 با 31/1 (ton/ha) و کاربری زراعت دیم با 82/0 (ton/ha) و پوشش گیاهی از نوع As-On1 (AStragalus - Onobrychis I) با 97/0 (ton/ha) می باشند که بایستی در اولویت عملیات های مبارزه با فرسایش خاک در منطقه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, فرسایش خاک, مورگان فینی, GIS,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049381,
author = {طالب پور, حسین and امامی, حجت and محمد صادق پور},
title = {برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای خلخال با استفاده از مدل مورگان- مورگان فینی در محیط GIS},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {فرسایش خاک، مورگان فینی، GIS، خلخال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای خلخال با استفاده از مدل مورگان- مورگان فینی در محیط GIS
%A طالب پور, حسین
%A امامی, حجت
%A محمد صادق پور
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]