هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( مقایسه داده‌های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های زمینی در مطالعات دگرسانی محدوده جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت )

نویسندگان: احمد حسینخانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی جنوب‌ باختری سرخ کوه در 120 کیلومتری جنوب باختری شهر بیرجند و در بخش باختری بلوک لوت قرار گرفته است. زمین‌شناسی منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی با ترکیب آندزیت و بازالت بوده که نفوذ توده‌های نفوذی با ترکیب هورنبلند دیوریت، هورنبلند تونالیت و بیوتیت مونزونیت در آنها موجب دگرسانی وسیع و کانی‌سازی شده است. براساس مطالعات دورسنجی زون‌های دگرسانی پروپیلیتیک، آرژیلیک، کربناتی، کوارتز- سریسیت- پیریت و سیلیسی در منطقه قابل تفکیک هستند. همچنین مطالعات صحرایی و میکروسکوپی نیز زون¬های دگرسانی کوارتز- سریسیت- پیریت، سیلیسی، کربناتی و پروپیلیتیک را نشان می‌دهد. کانی¬های رسی کائولینیت، مونت‌موریلونیت، ایلیت، پالی‌گروسکیت و ناتروآلونیت در مطالعات XRD به همراه کوارتز و اکسیدهای آهن شناسایی شدند. مطالعات حاصل از نتایج فوق نشان می¬دهد که مطالعات دورسنجی و برداشت‌های زمینی در تفکیک زون¬های دگرسانی در منطقه جنوب باختری سرخ‌کوه با هم انطباق داشته و دگرسانی کوارتز- سریسیت- پیریت گسترده‌ترین سیمای دگرسانی در منطقه است که بخش عمده‌ای از آن در اثر فرایندهای هوازدگی شدید به دگرسانی آرژیلیک سطحی‌زاد تبدیل شده است.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, جنوب باختری سرخ‌کوه, دگرسانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049390,
author = {حسینخانی, احمد and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مقایسه داده‌های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های زمینی در مطالعات دگرسانی محدوده جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {بلوک لوت، جنوب باختری سرخ‌کوه، دگرسانی، دورسنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه داده‌های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و برداشت‌های زمینی در مطالعات دگرسانی محدوده جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت
%A حسینخانی, احمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]