هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روشSAMو مطالعات صحرایی زونهای آلتراسیون،در محدوده اکتشافی هِمِچ (جنوب غربی بیرجند) )

نویسندگان: عباس اعتمادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی هِمِچ، در استان خراسان جنوبی و در فاصله 85کیلومتریجنوب‌غربشهر بیرجند واقع شده است. از لحاظ موقعیت زمین‌شناسی، در کمربند ولکانوپلوتونیکی ترشیری بلوک لوت قرار می‌گیرد.قسمت عمده منطقه شامل برونزدهایی از آتشفشانی¬های پالئوسن-ائوسن می¬باشد که واحدهای متعدد نیمه¬ژرف با ترکیب حدواسطدر آن نفوذ کرده است.به علت شدت بالای اکسایش در قسمت¬هایی از محدوده، کانی¬های سولفیدی اولیه بصورت اکسید آهن ثانویه مانند گوتیت، هماتیت، لیمونیت و ژاروسیت دیده می¬شوند. پردازش تصاویر ماهواره¬ای به روش نقشه¬برداری زاویه طیفی (SAM) از روش¬های مناسب در بارزسازی زون¬های آلتراسیون است.مقایسه نقشه آلتراسیون حاصل از کارهای صحرایی و آزمایشگاهی با نقشه حاصل از بارزسازی کانی¬های شاخص زون¬های آلتراسیون در محدوده هِمِچ، نشان می¬دهد که انطباق مناسبی بین کانی¬های شاخص زون¬های دگرسانی سریسیتیک، سیلیسی و تا حدودی نیز آرژیلیک با نقشه آلتراسیون وجود دارد.بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که پردازش تصاویر ماهواره¬ای در مرحله پی-جویی، بهترین وسیله برای شناسایی محل و گسترش آلتراسیون¬ها و به تبع آن موقعیت و گسترش کانی¬سازی است.

کلمات کلیدی

, زمین¬شناسی, دورسنجی , نقشه برداری زاویه طیفی, آلتراسیون, هِمِچ, بلوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049392,
author = {اعتمادی, عباس and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روشSAMو مطالعات صحرایی زونهای آلتراسیون،در محدوده اکتشافی هِمِچ (جنوب غربی بیرجند)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {زمین¬شناسی، دورسنجی ، نقشه برداری زاویه طیفی،آلتراسیون،هِمِچ، بلوک لوت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روشSAMو مطالعات صحرایی زونهای آلتراسیون،در محدوده اکتشافی هِمِچ (جنوب غربی بیرجند)
%A اعتمادی, عباس
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]