هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( تفسیر داده های IP/RS با استفاده از زمین شناسی و کانی سازی در منطقه مس المجوق، تربت جام، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زینب اسدزاده , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی المجوق در 34 کیلومتری شمال تربت¬جام در استان خراسان¬رضوی قرار دارد. توده¬های نفوذی گرانیتی و گرانودیوریتی تریاس فوقانی در سنگ¬های رسوبی دگرگون¬شده، نفوذ نموده¬اند. کانی¬سازی در منطقه به شکل رگه- رگچه¬ای است که در مرز بین واحد¬های دگرگونی و توده هورنبلندبیوتیت¬مونزوگرانیت و نیز در داخل توده هورنبلندبیوتیت¬گرانودیوریت وجود دارد. تعداد رگچه¬ها و پراکندگی آن¬ها کم است. کانی¬سازی اولیه شامل کالکوپیریت و کانی¬سازی ثانویه شامل کالکوسیت، هماتیت، گوتیت، آزوریت و مالاکیت می¬باشد. برداشت¬های IP/RS در سه پروفیل به روش ترکیبی و دوقطبی-دوقطبی سه زون بی¬هنجار را نشان می¬دهد. دو زون شارژپذیر ضعیف، در سطح شبه-مقاطع P1 (در فواصل 90 تا 100 متری با شارژپذیری 7 تا 8 میلی¬ثانیه) وP3 (در فواصل 60 تا 80 متری با شارژپذیری 14 تا 15 میلی¬ثانیه) هم¬مکان با کانی¬سازی رگچه¬ای و ترانشه¬های حفر شده در منطقه است، که به عمق 5 متری محدود می¬شود. سومین زون شارژپذیر دارای بیش¬ترین وسعت در هر سه پروفیل (P1, P2 ,P3) است که از ابتدا تا انتها تا عمق بیش از 20 متر، حضور دارد و احتمالا در ارتباط با تغییر لیتولوژی است. با توجه به حضور کانی-سازی سولفیدی در سطح پروفیل P3و افزایش عمقی شارژپذیری تا مقدار 15 میلی¬ثانیه، حفاری بر روی زون شارژپذیر پروفیل P3 در محل E˝23′30 ˚60 و N˝26′31 ˚35 جهت تعیین منبع آن پیشنهاد می¬شود.

کلمات کلیدی

, پروفیل, IP/RS , زمین¬شناسی, کانی¬سازی, المجوق, تربت¬جام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049401,
author = {اسدزاده, زینب and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تفسیر داده های IP/RS با استفاده از زمین شناسی و کانی سازی در منطقه مس المجوق، تربت جام، استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {پروفیل، IP/RS ، زمین¬شناسی، کانی¬سازی، المجوق، تربت¬جام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر داده های IP/RS با استفاده از زمین شناسی و کانی سازی در منطقه مس المجوق، تربت جام، استان خراسان رضوی
%A اسدزاده, زینب
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]