هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( زمین¬شناسی و کانی¬سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سعید شعبانی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده معدنی دلکن در شمال¬شرق زون تکتونیکی کرمان - کاشمر و 36 کیلومتری جنوب¬ غرب بردسکن قرار دارد. زمین¬شناسی منطقه مورد مطالعه شامل آهک¬های دولومیتی تبلور مجدد یافته کامبرین (سازند میلا) و آهک¬های میکرایتی و دولومیتی دونین و اسکارن می¬باشد. زون¬های اسکارنی در این منطقه شامل گارنت¬اسکارن، اپیدوت- کلریت اسکارن و اکتینولیت¬اسکارن می¬باشند. در این کانسار 2 فاز کانی¬سازی رخ داده است: 1) کانی¬سازی اسکارن با کانی¬های اولیه مگنتیت، پیریت به همراه کانی¬های ثانویه¬ی هماتیت، مالاکیت و لیمونیت، 2) کانی¬سازی رگه¬ای شامل گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و پیریت که درون زون مگنتیتی قرار دارند و این زون را قطع کرده¬اند.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, کانی¬سازی, اسکارن, دلکن, بردسکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049402,
author = {شعبانی, سعید and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین¬شناسی و کانی¬سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {زمین شناسی، کانی¬سازی، اسکارن، دلکن، بردسکن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین¬شناسی و کانی¬سازی کانسار آهن دلکن، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان رضوی
%A شعبانی, سعید
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]