هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( کانی¬شناسی و شیمی کانی پیروتیت در آنومالی باغک معدن سنگ آهن سنگان خواف، جنوب شرق مشهد )

نویسندگان: هانیه گندم رو , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , عباس گلمحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن سنگ آهن سنگان خواف در حدود 300 کیلومتری جنوب¬شرقی مشهد واقع است. این معدن به لحاظ عیار بالای آهن، پایین بودن میزان فسفر و ذخیره زیاد از جمله مهم¬ترین ذخایر آهن ایران است. کانی¬سازی از نوع اسکارن مگنتیت می¬باشد. این ذخیره در تقسیم¬بندی جدید نیز جزء ذخایر مگنتیت Iron Oxide قرار گرفته¬است. توده¬های مگنتیت محدوده¬های C شمالی و باغک حاوی مگنتیت غنی از منیزیم، فلوگوپیت، کلینوکلر، فورستریت، دولومیت، تالک، پیریت± پیروتیت± کالکوپیریت± آرسنوپیریت است. بیش¬ترین مقدار سولفید در این دو منطقه یافت می¬شود. کانی¬سازی غالب منطقه از نوع مگنتیت با عیارهای متفاوت است. پیروتیت مهم¬ترین کانی پاراژنز مگنتیت است که بررسی کانی¬شناسی و شیمی آن از اهمیت زیادی در فرآوری و کنسانتره آهن برخوردار است. مطالعات میکروسکوپی و آنالیز EPMA جهت مطالعه پیروتیت بر روی 13 نمونه از 9 گمانه حفاری در اعماق مختلف، انجام شد. درمقایسه با کانی مگنتیت دو نسل پیروتیت قابل تشخیص است. نسل اول پیش از کانی¬سازی مگنتیت و نسل دوم مربوط به بعد از کانی¬سازی مگنتیت که نسل دوم بخش عمده کانی¬سازی پیروتیت در منطقه را تشکیل می¬¬دهد. مهم¬ترین اختلاف مینرال¬شیمی بین دو نسل، وجود عناصر روی و نیکل در پیروتیت¬های نسل دوم در مقایسه با نسل اول است. مقدار عناصر Cu، Ca و Mg هم در نسل دوم به مراتب بیش¬تر است.

کلمات کلیدی

, سنگان¬خواف, آنومالی باغک, پیروتیت, دو نسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049403,
author = {گندم رو, هانیه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and عباس گلمحمدی},
title = {کانی¬شناسی و شیمی کانی پیروتیت در آنومالی باغک معدن سنگ آهن سنگان خواف، جنوب شرق مشهد},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {سنگان¬خواف، آنومالی باغک، پیروتیت، دو نسل کانی¬سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی¬شناسی و شیمی کانی پیروتیت در آنومالی باغک معدن سنگ آهن سنگان خواف، جنوب شرق مشهد
%A گندم رو, هانیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A عباس گلمحمدی
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]