دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی )

نویسندگان: علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تنوع بافتی کانی شناسی و اثر آنها روی رفتار های مقاومتی هدف این تحقیق بوده است. 51 تیپ مختلف سنگ آذرین بلورین که از نظر مهندسی عمران گرانیت تلقی میشوند پس از مغزه گیری و تعیین مقاومت فشارشی وکششی اقدام به تهیه مقاطع میکروسکوپی نورگذر گردید.مقاطع تهیه شده تماما بطور موزائیک در سه لایه مختلف بر اساس وضعیت نور پلاریزه تصویر برداری شدند. پس از پردازش لایه های تصاویر و ترسیم مرز و شکل هندسی کانی های تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی مشخصات هندسی بافتی هر سنگ تهیه و داده های حاصل با داده های مقاومتی هر سنگ مورد کرلاسیون خطی واقع گردید . نتایج مطالعات برغم تنوع وسیع سنگ شناسی و دامنه توزیع ابعادی حدود هزار برابر اندازه کانی ها قابل توجه بود: نسبت اندازه میانگین کوارتز بر اندازه میانگین پلاژیوکلاز بدون توجه به نوع و تیپ سنگ آذرین مورد بررسی همبستگی خوبی باویژگی های مقاومتی برقرار نمود.

کلمات کلیدی

, آنالیز تصویری, اثرات بافتی, کانی شناسی, گرانیت, مقاومت سنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049413,
author = {همتی, علی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حسن مومیوند},
title = {بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آنالیز تصویری، اثرات بافتی، کانی شناسی، گرانیت، مقاومت سنگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی
%A همتی, علی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسن مومیوند
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
%D 2015

[Download]