پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (16), شماره (4), سال (2016-12) , صفحات (121-136)

عنوان : ( نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه )

نویسندگان: مسعود خوش سلیقه , عبداله نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه اثر مشترک گابریلا سالدانا و شارون اُبراین است. این کتاب در 292 صفحه تنظیم و در سال 2013 منتشر شده است. هدف از نگارش آن، تهیه منبعی جامع درباره روش پژوهش ویژه مطالعات ترجمه ذکر شده است. کتاب مورد نظر بلافاصله بعد از انتشار، در ایران به عنوان منبع اصلی آموزش پژوهش در دوره دکتری مطالعات ترجمه مورد استفاده قرار گرفته است. در نقد پیش رو، نخست فصول هفتگانه این کتاب از نظر گذرانده شده است. در ادامه به نقد و بررسی ساختار و محتوای کتاب پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت آن مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان نوشتار پیش رو، با نگاهی به هدف نویسندگان کتاب و بررسی کاستی ها و نقاط قوت آن به این نتیجه می رسند که کتاب مورد نظر جهت تدریس در دوره های ارشد و دکتری در دانشگاه های ایران مناسب بوده و نیازهای پژوهشی علاقمندان را تا حد بسیاری برآورده می سازد.

کلمات کلیدی

, روش شناسی, اصول پژوهش, پژوهش های تجربی, نقد, مطالعات ترجمه, میان رشته ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049477,
author = {خوش سلیقه, مسعود and نوروزی, عبداله},
title = {نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {4},
month = {December},
issn = {1605-9212},
pages = {121--136},
numpages = {15},
keywords = {روش شناسی، اصول پژوهش، پژوهش های تجربی، نقد، مطالعات ترجمه، میان رشته ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه
%A خوش سلیقه, مسعود
%A نوروزی, عبداله
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 1605-9212
%D 2016

[Download]