پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , 2015-02-18

عنوان : ( برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی )

نویسندگان: اعظم رفیعی , کورش جاویدان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجسام فشرده نجومی مانند ستاره های نوترونی شامل طیف وسیعی از ماده هادرونی با تابع توزیع فرمی-دیراک می باشد. در این مقاله دینامیک غیر نسبیتی پلاسمای هادرونی با در نظر گرفتن چسبندگی برشی و حجمی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, برخورد رودررو, امواج جایگزیده, پلاسمای تبهگن, پلاسمای هادرونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049531,
author = {رفیعی, اعظم and جاویدان, کورش},
title = {برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برخورد رودررو، امواج جایگزیده، پلاسمای تبهگن، پلاسمای هادرونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی
%A رفیعی, اعظم
%A جاویدان, کورش
%J پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
%D 2015

[Download]