پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , 2015-02-18

عنوان : ( پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی )

نویسندگان: اعظم قاانی غلامحسینی , کورش جاویدان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتشار امواج جایگزیده در پلاسمای کوارک=گلوئونی با توزیع فرمی-دیراک در حضور میدان مغناطیسی خارجی قوی با استفاده از روش اختلال کاهش یافته مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, امواج سالیتوری, پلاسمای کوارک-گلوئونی, میدان معناسیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049534,
author = {قاانی غلامحسینی, اعظم and جاویدان, کورش},
title = {پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امواج سالیتوری، پلاسمای کوارک-گلوئونی، میدان معناسیسی خارجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی
%A قاانی غلامحسینی, اعظم
%A جاویدان, کورش
%J پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
%D 2015

[Download]