وضعیت فلسفه در ایران معاصر , 2012-11-13

عنوان : ( فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی )

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلسفة اسلامی در دورة تکوین نخستین بر بستری از نیازها و ارتباطات متقابل و کاربردی با علوم و واقعیت‌های زمانه خود شکل گرفت. اما در دورة معاصر، اتفاقی نامیمون پیش آمده است؛ عروق ارتباطی میان فلسفة اسلامی با سایر علوم، به ویژه با علوم انسانی و فلسفه‌های غربی معاصر دچار تصلّب شرایین گردیده است و دشواری بزرگ تر انسداد شرایین ارتباطی میان فلسفه اسلامی و واقعیت‌های انسانی در دنیای مدرن و معاصر است. این نوشتار بر آن است که ضمن توجه و تأکید بر علائم این بیماری (سندروم)، از موضعی همدلانه، برخی پیشنهادات عملی و کاربردی در جهت بهبود وضعیت موجود، برای آینده‌ای میان مدت، ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, فلسفه اسلامی , فلسفه غرب , علوم انسانی غربی , علوم انسانی اسلامی , علم دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049543,
author = {مسعودی, جهانگیر},
title = {فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی},
booktitle = {وضعیت فلسفه در ایران معاصر},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {فلسفه اسلامی - فلسفه غرب - علوم انسانی غربی - علوم انسانی اسلامی - علم دینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی
%A مسعودی, جهانگیر
%J وضعیت فلسفه در ایران معاصر
%D 2012

[Download]