اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز , 2014-05-24

عنوان : ( زنان و محیط زیست )

نویسندگان: سیمین برادران , محسن نوغانی دخت بهمنی , محمد مظلوم خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله توصیف و بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و ارزشهای زنان بر محیط زیست می باشد .حفاظت از محیط زیست اولویت نخست جهانی در قرن بیست و یکم معرفی شده و رشد جمعیت و افزایش تقاضا و مصرف مواد اولیه و ... باعث خسارت جبران ناپذیری به محیط شده است . یافته های تحقیق که با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روی زنان منطقه 9 شهرداری مشهد با حجم 280 نفر انجام شده حاکی از آن است با هدایت سبک زندگی به صورت مسئولانه در میان زنان منطقه 9 می توان مانع از تخریب محیط زیست گردید . طبق یافته های تحقیق حاضر می توان عنوان داشت که میان پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد و رفتارهای محیط زیستی رابطه معنادار وجود ندارد و همچنین ارزشهای افراد( مذهب) بر رفتارهای زییت محیطی تاثیر می گذارد. به رغم نبود برنامه های منسجم جهت حفاظت از محیط زیست و اجرای طرح تفکیک زباله ها وعدم تفکیک اصولی زباله ها، توجه زنان به محیط زیست دلگرم کننده است بطوریکه 42 درصد پاسخگویان حاضرند جهت حفظ محیط زیست هزینه کنند . آگاهی زیست محیطی زنان افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح" دوستدار طبیعت "نامیده می شوند. طبق پاسخ های افراد مورد بررسی 80 درصد از آنها با استفاده از لامپ کم مصرف کاملا موافق هستند و حدودا 50 درصد از افراد از کالاهایی که مواد بازیافت شده دارد استفاده می کنند.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, زن, پایگاه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049544,
author = {برادران, سیمین and نوغانی دخت بهمنی, محسن and مظلوم خراسانی, محمد},
title = {زنان و محیط زیست},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محیط زیست; زن; پایگاه; ارزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زنان و محیط زیست
%A برادران, سیمین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مظلوم خراسانی, محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
%D 2014

[Download]