سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13

عنوان : ( اثر دگر آسیبی عصاره اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسیداز در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه )

نویسندگان: مریم سیادتی فر , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل اثرات مخرب استفاده از ترکیب های شیمیایی، تلاش جهانی در جهت کاهش هر چه بیشتر استفاده از این ترکیبات اختصاص یافته است که یکی از این روش ها استفاده از آللوپاتی می باشد. هدف از این آزمایش بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین وعملکرد اکسین اکسیداز در گیاه سویا (. Glycine max L) و علف هرز گاو پنبه (Abutilion theophrasti Medicus) بود. بدین منظور اثر عصاره آبی برگ اکالیپتوس با پتانسیل آللوپاتیک بر سویا وگیاه گاوپنبه به طور طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت . تیمار ها شامل غلظت های 25%، 50%، 75%، 100% عصاره برگ اکالیپتوس به همراه شاهد( آب مقطر) بود . نتایج حاصل از آزمایشات کشت گلدانی نشان داد که میزان اکسین تحت تاثیر منفی عصاره آبی برگ اکالیپتوس قرار گرفت ، این در حالی است که محتوای پرولین و اکسین اکسیداز برگ افزایش یافتند . نتایج فوق تاثیر آللوپاتی عصاره آبی برگ اکالیپتوس در غلظت های ذکر شده بر سویا و علف هرز گاو پنبه را به خوبی نشان داد .

کلمات کلیدی

, اثرات آللوپاتی, آنتی اکسیدان, سویا , گاو پنبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049551,
author = {سیادتی فر, مریم and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره},
title = {اثر دگر آسیبی عصاره اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسیداز در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه},
booktitle = {سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اثرات آللوپاتی، آنتی اکسیدان، سویا ، گاو پنبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دگر آسیبی عصاره اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسیداز در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه
%A سیادتی فر, مریم
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%J سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]