چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عاطفه ضیائی , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , حسین خادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری و توزیع زمانی و مکانی آن در نقاط مختلف استان خراسان رضوی بود. نمونه‌های فرونشست ذرات معلق به وسیله‌ی تله‌های شیشه‌ای بر روی پشت‌بام ساختمان‌های یک طبقه در 50 نقطه از استان خراسان رضوی طی 6 ماه از می تا پایان اکتبر 2014، مجموعاً 300 نمونه، جمع‌آوری شدند. پس از تعیین نرخ فرونشست، نقشه خطوط هم‌غبار ماهیانه به‌وسیله نرم افزار10 Golden Surfer ترسیم شد. بررسی پراکندگی مکانی این پدیده نشان داد که کانون اصلی تمرکز فرونشست ذرات معلق ابتدا در مناطق غربی و جنوبی استان (حاشیه پلایاهای متعدد) و سپس در مناطق شرقی استان در حاشیه بیابان قره‌قوم ترکمنستان است. همچنین، توزیع زمانی نرخ فرونشست ذرات حاکی از افزایش نرخ ترسیب در دوره‌های با وقوع پدیده طوفان، ماه های می و ژوئن، نسبت به دوره‌های بدون طوفان بوده است.

کلمات کلیدی

, توزیع مکانی و زمانی, فرونشست اتمسفری, استان خراسان ضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049556,
author = {ضیائی, عاطفه and کریمی, علیرضا and لکزیان, امیر and حسین خادمی},
title = {توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {توزیع مکانی و زمانی، فرونشست اتمسفری، استان خراسان ضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی
%A ضیائی, عاطفه
%A کریمی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A حسین خادمی
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]