چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد )

نویسندگان: صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی کارویه , محسن شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک امری طبیعی می‌باشد و شناخت این تغییرات به ویژه در فضای سبز جهت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این پژوهش، شامل ارزیابی فضای سبز در ناحیه مورد مطالعه و بررسی محدودیت‌های موجود در منطقه و پیشنهاد برای کاشت گیاه مناسب و اصلاح نحوه تصمیم‌گیری درکاشت فضای سبز منطقه پایانه می‌باشد. منطقه مورد مطالعه در پایانه مسافربری امام رضا، در بخش جنوب غرب شهر مشهد واقع گردیده است. نمونه‌برداری در 104 نقطه از عمق 20-0 سانتی‌متری انجام شد. همچنین تعداد 3 سه خاکرخ حفر، سپس تشریح و نمونه‌برداری آن‌ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم‌ترین محدودیت این خاک‌ها عمق کم آن‌ها می‌باشد و خاک منطقه عمدتا فاقد عمق کافی جهت رشد و توسعه درختان با سیستم ریشه‌ای عمیق می‌باشد. همچنین غلظت عناصر غذایی در خاک پایین‌تر از حد کفایت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی محدودیت, خصوصیات خاک, پایانه مسافربری امام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049575,
author = {صدیقه ملکی and رضا پوزشی and کریمی کارویه, علیرضا and محسن شریعتی},
title = {ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {ارزیابی محدودیت، خصوصیات خاک، پایانه مسافربری امام رضا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد
%A صدیقه ملکی
%A رضا پوزشی
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A محسن شریعتی
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]