چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی )

نویسندگان: ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

العه حاضر با هدف تعیین ارتباط و تاثیر عوامل خاکی بر درصد پوشش و پراکنش گیاهی در قسمتی از مراتع بخش باجگیران در نزدیکی پارک ملی تندوره با مساحت 1225 هکتار انجام شد. در امتداد هر ترانسکت 5 پلات به منظور شناسایی و ثبت گونه‌های گیاهی و یک نمونه خاکی برداشته شد و کلیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد پوشش گیاهی در منطقه همبستگی مثبت و معنی‌دار با خصوصیاتی نظیر درصد ماده آلی، سیلت و ظرفیت نگهداری رطوبت و همبستگی منفی با درصد کربنات کلسیم و pH و چگالی خاک نشان داد همچنین معادله رگرسیونی بدست آمده از ویژگی‌های خاک توانایی خوبی در پیش‌بینی تغییرات درصد پوشش گیاهی را داشت. اگرچه برخی از گونه‌های موجود همبستگی بالایی با خصوصیات خاکی نشان دادند اما معادلات رگرسیونی به دست آمده نتوانست بخش عمده‌ای از پراکنش گونه‌ها را در منطقه نشان دهد.

کلمات کلیدی

, خاک, پوشش گیاهی, رگرسیون, مرتع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049580,
author = {محمودآبادی, ابراهیم and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and سپهر, عادل},
title = {بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {خاک، پوشش گیاهی، رگرسیون، مرتع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی
%A محمودآبادی, ابراهیم
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A سپهر, عادل
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]