کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17

عنوان : ( مدل¬سازی تحلیلی-محاسباتی برای آزمون خستگی تسمه¬های آلومینیومی دارای روزنه تقویت شده با اتصال پیچ و انبساط سرد )

نویسندگان: مصطفی سیّاح بادخور , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ساخت سازه¬های مکانیکی از قطعات زیادی استفاده می‌شود که بوسیله¬ی پیچ و مهره و یا پرچ به هم متصل شده‌اند. برای ایجاد این اتصالات نیاز به سوراخ است و وجود این سوراخ¬ها سبب تمرکز تنش و کاهش مقاومت سازه در برابر بارهای خستگی می¬شود. ایجاد میدان تنش پسماند فشاری در اطراف سوراخ یک روش مناسب برای کاهش آثار تمرکز تنش می-باشد. انبساط سرد فرایندی است که این میدان تنش پسماند فشاری را در اطرف سوراخ ایجاد می‌کند. سازوکار دیگری که می¬تواند موجب تولید تنش¬های فشاری در نواحی اطراف سوراخ شود بستن پیچ و مهره است. در سال¬های اخیر تعدادی گزارش پژوهشی، تاثیر مثبت انبساط سرد و اتصال پیچ را در قالب نمودارهای تنش-عمر ارائه نموده¬اند. در راستای ایجاد مدل¬های نظری مناسب برای این نوع رفتار سازه¬ای، در این مقاله روابط تحلیلی مربوط به انبساط سرد با استفاده از تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنش و با فرض کرنش صفحه‌ای بدست آمده است. ضمن در نظر گرفتن مدل انبساط سرد تاثیر کشش و بستن پیچ و مهره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. میدان تنش تسمه به¬طور نظری در اثر تاثیر هم¬زمان کشش، انبساط سرد و اتصال پیچ استخراج گردیده است. از سوی دیگر تحلیل¬های محاسباتی مشابه به کمک نرم¬افزار آباکوس انجام گردیده است. ضمن مقایسه نتایج تحلیل تنش محاسباتی-نظری از آن برای تخمین عمر تسمه استفاده شده است. نمودارهای تنش-عمر تحلیلی استخراج گردیده و میزان انطباق آن با نتایج تجربی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, : انبساط سرد, تنش پسماند, اتصالات پیچی, کرنش صفحه‌ای, تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنش, روابط تحلیلی, نرم¬افزار المان محدود, منحنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049590,
author = {سیّاح بادخور, مصطفی and اختراعی طوسی, حمید},
title = {مدل¬سازی تحلیلی-محاسباتی برای آزمون خستگی تسمه¬های آلومینیومی دارای روزنه تقویت شده با اتصال پیچ و انبساط سرد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: انبساط سرد، تنش پسماند، اتصالات پیچی، کرنش صفحه‌ای، تئوری پلاستیسیته گرادیان کرنش، روابط تحلیلی، نرم¬افزار المان محدود، منحنی تنش-عمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل¬سازی تحلیلی-محاسباتی برای آزمون خستگی تسمه¬های آلومینیومی دارای روزنه تقویت شده با اتصال پیچ و انبساط سرد
%A سیّاح بادخور, مصطفی
%A اختراعی طوسی, حمید
%J کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
%D 2015

[Download]