علوم حدیث, دوره (20), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (116-136)

عنوان : ( بررسی روایات لعن زراره بن اعین با توجه به جریان های کلامی امامیه )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , سعیده سادات موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«زراره بن اعین» از راویان جلیل‌القدری است که از یک‌سو مورد مدح روایی و توثیق جمعی تحت عنوان اصحاب اجماع قرار گرفته و از سویی دیگر با ذم شدید و لعن مواجه شده است. در آثار رجالی دلایل و توجیهات مختلفی درباره روایات لعن زراره بن اعین ارائه‌شده است. برخی، با اتکا به ضعف سند، آن‌ها را کنار گذاشته‌اند و برخی دیگر صدور این‌گونه روایات را به جهت تقیه می‌دانند؛ در کتب رجال از باور به استطاعت به عنوان بدعتی که زراره بدان قائل بود، نام برده‌اند. این مقاله با بررسی سند و متن روایات لعن نشان داده است، بخشی از روایاتی که زراره بن اعین در آنها مورد لعن قرار گرفته اند، مربوط به موضوع استطاعت و از سوی طرفداران جریان فکری مقابل درزمینه موضوع کلامی استطاعت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, زراره بن اعین, جرح‌وتعدیل, استطاعت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049600,
author = {پیروزفر, سهیلا and موسوی نیا, سعیده سادات},
title = {بررسی روایات لعن زراره بن اعین با توجه به جریان های کلامی امامیه},
journal = {علوم حدیث},
year = {2015},
volume = {20},
number = {1},
month = {September},
issn = {1561-0098},
pages = {116--136},
numpages = {20},
keywords = {زراره بن اعین، جرح‌وتعدیل، استطاعت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روایات لعن زراره بن اعین با توجه به جریان های کلامی امامیه
%A پیروزفر, سهیلا
%A موسوی نیا, سعیده سادات
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2015

[Download]