یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2014-02-19

عنوان : ( تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با این داربست )

نویسندگان: مهرنگار رجحان نژاد , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , لیلا ایزی , علی بیرجندی نژاد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:از ماتریکس بافت های طبیعی سلول زدایی شده می توان به عنوان داربست های طبیعی برای کاربردهای ترمیمی حتی به صورت زنوژنیک، استفاده نمود. در این مطالعه برای اولین بار داربست سلول زدایی شده ی بافت پوست انسانی تهیه گردید، از این داربست جهت بررسی برهم کنش هیستولوژیک با لاین سلولی L929 استفاده گردید. مواد و روش ها:در این پژوهش سلول زدایی بافت پوست انسانی با سه روش فیزیکی(انجماد و ذوب سریع)، آنزیمی(تریپسین) و شیمیایی(0.5%SDS) انجام گرفت. پس از انجام مراحل شستشو و استریلیزاسیون، داربست ها با و بدون سلول کشت داده شدند..از داربست‌های تهیه شده پس از گذشت 1، 2 و 4 هفته از کشت با لاین سلولی L929، مقاطع میکروسکوپی تهیه و با استفاده از هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج: مطالعه‌ هیستولوژیک داربست‌ها پس از سلول‌زدایی نشان داد که هسته‌ها و اجزای سلولی به طور کامل از بافت حذف و رشته های کلاژن حفظ شدند. مطالعه‌ داربست‌ها 1، 2 و 4 هفته پس از کشت نفوذ سلول های L929 و مهاجرتشان را به درون داربست پوست انسانی نشان داد. تراکم سلولی در داربست ها در هفته دوم افزایش معنی دار و در هفته چهارم کاهش معنی داری یافت. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می‌دهد که داربست حاصل از ماتریکس پوست انسان می‌تواند رشد و تمایز سلول های L929 را حمایت کند.این داربست پتانسیلی برای استفاده در کاربردهای ترمیمی را دارد.

کلمات کلیدی

, ماتریکس خارج سلولی, سلول زدایی, برهم کنش, سدیم دودسیل سولفات, داربست, پوست انسان, لاین سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049608,
author = {رجحان نژاد, مهرنگار and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and ایزی, لیلا and علی بیرجندی نژاد},
title = {تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با این داربست},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ماتریکس خارج سلولی، سلول زدایی، برهم کنش،سدیم دودسیل سولفات، داربست، پوست انسان، لاین سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با این داربست
%A رجحان نژاد, مهرنگار
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A ایزی, لیلا
%A علی بیرجندی نژاد
%J یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2014

[Download]