دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی AchilleawilhelmsiiC.Kochدربرهم کنش با میدان مغناطیسی بر باکتری Staphylococcus aureus )

نویسندگان: الهام آریان پور , عطیه عبدالنوری , منیره چنیانی , علی مخدومی , مریم عبداله نیا , حسن فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی برهمکنش میدان مغناطیسی ثابت با اسانس گیاه بومادران از نظر اثرات ضدباکتریایی آزمایشی بر اساس روش انتشار از "دیسک کربی بایر" طراحی و به اجرا در آمد. اسانس گل های گیاه بومادران جمع آوری شده از منطقه بینالود، به روش تقطیر با حلال آلی استخراج گردد. در مرحله بعد، عصاره ها تحت تاثیر مغناطیس با قدرت 150 میلی تسلا در زمان های مختلف قرار گرفتند. سپس تاثیر عصاره ها بر سویه باکتری Staphylococcus aureus تلقیح شده بر روی محیط مولرهینتون آگار، ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که خاصیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی با غلظت 600 میلی گرم در میلی لیتر که متاثر از مغناطیس 150 میلی تسلا به مدت 10 دقیقه بود، بالاترین خاصیت ضدمیکروبی را از خود نشان داد. برمبنای نتایج پیشنهاد می گردد که میدان مغناطیس دارای تاثیر مثبت با یک "آستانه اشباع" در جهت افزایش خاصیت ضدباکتریایی عصاره های گیاه است.

کلمات کلیدی

, بومادران, میدان مغناطیسی ثابت, خاصیت ضدباکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049616,
author = {آریان پور, الهام and عبدالنوری, عطیه and چنیانی, منیره and مخدومی, علی and عبداله نیا, مریم and حسن فیضی},
title = {ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی AchilleawilhelmsiiC.Kochدربرهم کنش با میدان مغناطیسی بر باکتری Staphylococcus aureus},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بومادران، میدان مغناطیسی ثابت، خاصیت ضدباکتریایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی AchilleawilhelmsiiC.Kochدربرهم کنش با میدان مغناطیسی بر باکتری Staphylococcus aureus
%A آریان پور, الهام
%A عبدالنوری, عطیه
%A چنیانی, منیره
%A مخدومی, علی
%A عبداله نیا, مریم
%A حسن فیضی
%J دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
%D 2015

[Download]