بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13

عنوان : ( موجبر پلاسمونی پیوندی با طول انتشار زیاد )

نویسندگان: محسن کافی نوغان , میرمجتبی میرصالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی و انتخاب مواد مناسب به منظور افزایش بیشتر طول انتشار در موجبرهای پلاسمونی پیوندی است.

کلمات کلیدی

, پلاسمونهای سطحی, طول انتشار, موجبر پلاسمونی پیوندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049621,
author = {کافی نوغان, محسن and میرصالحی, میرمجتبی},
title = {موجبر پلاسمونی پیوندی با طول انتشار زیاد},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلاسمونهای سطحی، طول انتشار، موجبر پلاسمونی پیوندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موجبر پلاسمونی پیوندی با طول انتشار زیاد
%A کافی نوغان, محسن
%A میرصالحی, میرمجتبی
%J بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
%D 2015

[Download]