نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-29

عنوان : ( مطالعه‎ی میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پایودرمِ سگ‎ها‎ در یک جمعیت از سگ‎های اهلی ایران – مشهد (1393-1389) )

نویسندگان: شقایق رفعت پناه بایگی , جواد خوش نگاه , احمدرضا موثقی , مهرناز راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه‎ی حاضر با هدف ارزیابی یافته‎های درمانگاهی، میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پایودرم سگ‎ها در یک جمعیت از سگ‎های اهلی ایران (مشهد) انجام گرفت. روش تحقیق: در فاصله‎ی زمانی مهر ماه سال 1389 تا سال خرداد ماه 1393، از مجموع 289 قلاده سگ مبتلا به انواع بیماری‎های جلدی، تعداد 69 قلاده سگ (83/23 درصد) بر اساس یافته‎های درمانگاهی، میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک مبتلا به عفونت باکتریایی پوست و مو (پایودرم) شناخته شدند. یافته¬های میکروبیولوژی: بیشترین تعداد باکتری جداشده از میان 49 نمونه‎ی ارسال شده برای کشت به ترتیب عبارت بودند از: Staphylococcous epidermidis (22 جدایه)، Staphylococcous aureus (7 جدایه)، Proteous (5 جدایه)، Staphylococcous saprophyticus (2 جدایه)، Streptococcous faecalis (2 جدایه)، Escherichia coli (2 جدایه)، Streptococcous equi (1 جدایه)، Pseudomons (1 جدایه) و Streptococcous dysgalactiae (1 جدایه). بیشترین میزان مقاومت در مورد باکتری‎های گرم مثبت به ترتیب نسبت به آموکسی‎سیلین (11/94 درصد)، پنی‎سیلین (35/83 درصد) و آمپی‎سیلین (47/76 درصد) بود. باکتری‎های گرم منفی بیشترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک‎های آموکسی‎سیلین (80 درصد)، آمپی‎سیلین (60 درصد، اکسی‎تتراسایکلین (60 درصد)، استرپتومایسین (60 درصد)، نالیدیکسیک اسید (60 درصد) و سولفامتوکسازول (60 درصد) نشان دادند. بر اساس نتایج آزمون ERIC-PCR، در بین 22 جدایه‎ی مختلفِ استافیلوکوک اپیدرمیدیس، 16 الگوی مختلف مشاهده شد که ناشی از تنوع ژنتیکیِ سویه‏های مختلف این باکتری است. همچنین در میان 7 جدایه‎ی استافیلوکوک اورئوس، 3 الگوی مختلف مشاهده شد. یافته¬های هیستوپاتولوژی: در بررسی آسیب شناختی نمونه‎های تهیه شده از جراحات پایودرمی، ضایعات پاتولوژیک عمدتاً به صورت درماتیت سطحی یا عمقی همراه با نکروز بافت پوششی، تشکیل زخم و دلمه بود. نفوذ سلول‎های آماسی به صورت چندکانونی یا منتشر مشاهده شد. سایر ضایعات مشاهده شده در ارزیابی هیستوپاتولوژی عبارت بودند از: هایپرکراتوز، دژنرسانس هیدروپیک کراتینوسیت‎ها، ادم بافت پوششی، التهاب غدد سباسه، درماتیت هموراژیک، تشکیل وزیکول داخل اپیدرمی و آتروفی فولیکول های مو. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از ارزیابی دقیق میکروبیولوژی در تشخیص پایودرم‎ها و تعیین دقیق نوع پایودرم‎ها بر اساس باکتری‎های جداشده و عمق نفوذ پایودرم، راهکاری مؤثر در درمان قطعی این بیماری شایع در جمعیت سگ‎هاست.

کلمات کلیدی

, پایودرم سگ ها, میکروبیولوژی, هیستوپاتولوژی, کشت باکتریایی, ERIC-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049622,
author = {رفعت پناه بایگی, شقایق and خوش نگاه, جواد and موثقی, احمدرضا and راد, مهرناز},
title = {مطالعه‎ی میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پایودرمِ سگ‎ها‎ در یک جمعیت از سگ‎های اهلی ایران – مشهد (1393-1389)},
booktitle = {نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پایودرم سگ ها، میکروبیولوژی، هیستوپاتولوژی، کشت باکتریایی، ERIC-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه‎ی میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پایودرمِ سگ‎ها‎ در یک جمعیت از سگ‎های اهلی ایران – مشهد (1393-1389)
%A رفعت پناه بایگی, شقایق
%A خوش نگاه, جواد
%A موثقی, احمدرضا
%A راد, مهرناز
%J نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2015

[Download]