کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17

عنوان : ( طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , مهدی بهنام وشانی , مرجان لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرنده‏های مرغ مگس‌خوار به علت داشتن مانور پذیری بالا همواره مورد توجه قرار گرفته است. ساخت یک نمونه از این نوع پرنده نیازمند رعایت مسائل آیرودینامیکی و سینماتیکی پرواز این پرنده است. در این مقاله ابتدا مکان هندسی زاویه حمله و ارتفاع بال لحظه‏ای یک مرغ مگس‌خوار را مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا مقدمه‌ای برای ساخت یک نمونه پرنده قرار بگیرد. ابتدا از نمودارهای پرواز پرنده ارائه‌شده در مقالات، داده‌برداری صورت گرفت و با استفاده از نرم‏افزار MATLAB به شکل یک معادله سینوسی برازش شد تا با مکانیزم‏های طراحی‌شده قابل مقایسه باشد. مکانیزم طراحی‌شده دارای سه متغیر است که با استفاده از نرم‏افزار EES معادله حرکتی این مکانیزم بدست آمد. سپس با درون‌یابی لاگرانژ تأثیر هر یک از متغیرها بر معادله حرکتی مکانیزم بدست آمد. در نهایت با استفاده از نرم‏افزار EESاین معادلات حل و مقادیر متغیرها محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, بال‏زن, درونیابی لاگرانژ , مرغ مگس‌خوار, مکانیزم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049630,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and بهنام وشانی, مهدی and لکزیان, مرجان},
title = {طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار},
booktitle = {کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آیرودینامیک، بال‏زن، درونیابی لاگرانژ ، مرغ مگس‌خوار، مکانیزم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A بهنام وشانی, مهدی
%A لکزیان, مرجان
%J کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
%D 2015

[Download]