ارگونومی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (22-34)

عنوان : ( ارتباط بین آمادگی هوازی با عملکرد حافظه و موفقیت تحصیلی: مروری بر شواهد )

نویسندگان: ناهید بیژه , ملیحه سعیدی , غلام رسول محمدرحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: موفقیت تحصیلی از جمله اهداف اساسی برنامه­های آموزشی و از جمله مهم ترین نگرانی­ های مسوولین آموزش و خانواده­ ها می­ باشد. تاکید بر کلاس­های غیر تربیت بدنی از سوی مدیران، جهت کسب نمرات بیشتر، منجر به عدم اهمیت واحد تربیت بدنی و یا حذف این واحد در مواردی چون کمبود بودجه می­ گردد. بیان می­ شود فعالیت بدنی، با تاثیر بر ساختار مغز، باعث بهبود عملکرد حافظه و در نهایت موفقیت تحصیلی می­ گردد. لذا هدف از این مقاله مروری، بررسی شواهد درباره رابطه بین آمادگی هوازی و موفقیت تحصیلی می­ باشد. مواد و روش ­ها: دسترسی به مقالات با استفاده از بانک های اطلاعاتی و موتورهای جستجو مانند ،Google Scholar PubMed و Elsevier و کلیدواژه های موفقیت تحصیلی، آمادگی هوازی و حافظه صورت گرفت. بازه زمانی مقالات مورد استفاده، از سال 1998 تا سال 2014 میلادی بود. یافته ها: عملکرد هیپوکامپ به­ عنوان عاملی مهم در تثبیت اطلاعات حافظه کوتاه­ مدت و بلندمدت، به­ شدت تحت تاثیر نوروترانسمیترها و هورمون­ها می­ باشد. فعالیت ورزشی با شدتی بالاتر از حد متوسط، تاثیر قدرتمندی بر ترشح و تعدیل هورمون­ها و نوروترانسمیترها دارد؛ بنابراین به­ طور غیرمستقیم موجب بهبود عملکرد حافظه می­ گردد. مطالعات نشان دادند فعالیت ورزشی از طریق افزایش ظرفیت هوازی، تاثیر مثبت بر نمرات دروس مختلف به ­خصوص درس ریاضی داشت. نتیجه­ گیری: آمادگی هوازی به دنبال فعالیت­های منظم بدنی، نه­ تنها موجب سلامتی و کاهش عوامل خطرزا و بیماری­ها می­ شود، بلکه با تاثیر بر ساختار مغز، باعث بهبود عملکرد حافظه و در­نهایت موفقیت تحصیلی می­ گردد؛ لذا می­ بایست واحد تربیت بدنی در مدارس، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, موفقیت تحصیلی, آمادگی هوازی, حافظه, هورمونها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049650,
author = {بیژه, ناهید and سعیدی, ملیحه and محمدرحیمی, غلام رسول},
title = {ارتباط بین آمادگی هوازی با عملکرد حافظه و موفقیت تحصیلی: مروری بر شواهد},
journal = {ارگونومی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1960},
pages = {22--34},
numpages = {12},
keywords = {موفقیت تحصیلی، آمادگی هوازی، حافظه، هورمونها، نوروترانسمیترها،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین آمادگی هوازی با عملکرد حافظه و موفقیت تحصیلی: مروری بر شواهد
%A بیژه, ناهید
%A سعیدی, ملیحه
%A محمدرحیمی, غلام رسول
%J ارگونومی
%@ 1735-1960
%D 2015

[Download]