چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی ایزوترم جذب تتراسایکلین در مونت موریلونایت در حضور ماده آلی )

نویسندگان: علی لطفی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد کود های دامی باعث تجمع تتراسایکلین در خاک های کشاورزی می گردد. جذب تتراسایکلین در رس به طور گسترده ای تحرک این ماده را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق به منظور بررسی جذب تتراسایکلین در مونت موریلونایت در حضور هیومیک اسید و فولویک اسید انجام شد. نتایج آزمایش همبستگی بالایی را با هر دو مدل جدب لانگمویر و فروندلیچ نشان دادند. مقایسه بین مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ نشان داد که مدل فروندلیچ نسبت به مدل لانگمویر برای نشان دادن فرایند جذب مناسب تر است. حد اکثر ظرفیت جذب برای تتراسایکلین به ترتیب برای تیمارهای بدون ماده آلی ، دارای هیومیک اسید و دارای فولویک اسید برابر با 09/238، 18/185 و 63/113 بوده است. مشاهدات حاصل از آزمایش نشان داد که ماده آلی در محدوده pH خنثی جذب تتراسایکلین را کاهش داده و تحرک آن را در محیط افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, مدل لانگمویر, مدل فروندلیچ, آنتی بیوتیک, رس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049652,
author = {لطفی, علی and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {بررسی ایزوترم جذب تتراسایکلین در مونت موریلونایت در حضور ماده آلی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {مدل لانگمویر، مدل فروندلیچ، آنتی بیوتیک، رس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ایزوترم جذب تتراسایکلین در مونت موریلونایت در حضور ماده آلی
%A لطفی, علی
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]