دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23

عنوان : ( مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری )

نویسندگان: محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , رضا قربانی , همت اله پیردشتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شاخص¬های انرژی برنج و مقایسه آن در شرایط کشت اول و دوم در شهرستان ساری با استفاده از پرسشنامه¬ در سال 1393 انجام گردید. شاخص¬های مورد مطالعه شامل انرژی ورودی و خروجی، کارایی انرژی، بهره¬وری انرژی، انرژی ویژه، انرژی خالص، انرژی مستقیم و غیر مستقیم و انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بود. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی در الگوهای کشت اول و دوم به ترتیب 55332 و 56858 مگاژول بر هکتار و انرژی خارج شده به ترتیب 80377 و 48926 مگاژول بر هکتار بود. بیشترین مصرف انرژی در کشت¬های اول و دوم مربوط به بخش ماشین¬آلات بود که به ترتیب 6/39 و 1/44 درصد از کل انرژی را شامل شد. انرژی تجدیدپذیر در الگوهای کشت اول و دوم به ترتیب 15 و 10 درصد و انرژی مستقیم در کشت اول 2/27 درصد و در کشت دوم 5/28 درصد از کل انرژی بود. کارایی انرژی کل برنج و انرژی خالص در کشت اول به ترتیب 45/1 و 24945 مگاژول بر هکتار محاسبه شد و در کشت دوم به ترتیب به 86/0 و 7923- مگاژول بر هکتار کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, انرژی خالص, انرژی مستقیم, برنج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049655,
author = {انصاری, محمدجابر and خرم دل, سرور and قربانی, رضا and همت اله پیردشتی},
title = {مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری},
booktitle = {دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، انرژی خالص، انرژی مستقیم، برنج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری
%A انصاری, محمدجابر
%A خرم دل, سرور
%A قربانی, رضا
%A همت اله پیردشتی
%J دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2015

[Download]